2381026956 Παύλου Μελά 5, Έδεσσα dtarab81@otenet.gr

 

Τυριά Καραγιάννη
ΤροφοΔιανομή Έδεσσας | Έδεσσα Πέλλα